Thuiszorg

Wanneer je ouder wordt of kampt met ziekte, is zorg aan huis heel welkom. Dat kan zorg zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, medische verzorging en verpleging, maar ook begeleiding bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voor iedere vorm van thuiszorg geldt dat uw wensen en behoeften leidend zijn. Onze zorg is maatwerk en volledig gericht op uw welzijn. 

Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke ondersteuning wordt geboden door een vast team medewerkers. Dit zijn stuk voor stuk geschoolde professionals met hart voor hun werk. Zij helpen met taken in het huishouden, maar kunnen ook extra taken doen, zoals boodschappen doen, helpen met koken of ondersteunen bij andere zaken waar behoefte aan is. Iedere cliënt is anders en onze begeleiding is volledig maatwerk. 

Verzorging en verpleging

Wanneer u verzorging of verpleging aan huis nodig hebt, krijgt u hulp bij het douchen, bij het opstaan uit bed en/of bij het eten. Ook worden uw wonden verzorgd en kunnen injecties worden toegediend. Ook verzorging en begeleiding bij psychische problemen of een verstandelijke of zintuigelijke beperking is mogelijk. 

Persoonlijke begeleiding

Eén van onze medewerkers kan u begeleiden in het dagelijks leven. We helpen bij het (opnieuw) verkrijgen van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid.

Kosten van thuiszorg

Er zijn verschillende regelingen die zorgdragen voor de organisatie en bekostiging van thuiszorg. De coördinatie van deze regelingen loopt over het algemeen via de gemeente. 

 

  • Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging vanwege psychische problemen of een verstandelijke of zintuiglijke beperking valt ook onder de Wmo.
  • Begeleiding en ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ook wel ADL) valt onder de Wmo, wet langdurige zorg (wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Wij leveren zelf WLZ Zorg in samenwerking met Coöperatie Hesterhuizen via AGB-code 73736669. 

De kosten die worden gemaakt voor de verpleging en persoonlijke zorg (bij ziekte of beperkingen en bij dementie) vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat ze worden vergoed door de zorgverzekering. Samen met u kijken we naar de zorg die u nodig heeft. We kunnen ook helpen bij het aanvragen van de verschillende regelingen.