Missie

De Huiskamer van Enkhuizen wil met van kleinschalige, belevenisgerichte dagbesteding  een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van onze cliënten. Wij richten ons op kwetsbare ouderen. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat.

Veel ouderen blijven langer thuis wonen, zijn minder mobiel waardoor zij veel thuis zijn. Het netwerk van mantelzorgers is klein en/of woont niet in de buurt om dagelijks bij de cliënt langs te gaan. Hierdoor voelen de cliënten zich vaak alleen en raken hierdoor in een isolement. Door cliënten een aantal dagen deel te laten nemen aan dagbesteding komen zij in aanraking met andere wat bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt. Hierbij is het belang is dat de cliënt eigen regie houdt en daar waar mogelijk gestimuleerd wordt. 

De groep bestaat maximaal uit 15 cliënten hierdoor voelen cliënten met eenzaamheid, geheugenproblemen en een lichamelijke beperking zich direct veilig. De cliënten en begeleiders kennen elkaar door en door en zo ontstaat er echt een hechte band. Cliënten krijgen de ruimte om zichzelf te zijn waardoor de cliënt zich gerespecteerd voelt. De cliënten krijgen veel persoonlijke aandacht en de geboden regelmaat en structuur biedt hen houvast. Doordat de cliënt een aantal dagdelen van huis is wordt de mantelzorger ontlast en kan hierdoor de zorg thuis aan de cliënt langer aan.

Tijdens de activiteiten binnen de dagbesteding wordt de cliënt een wisselend aanbod gedaan in fysieke (wandelen, fietsen of sporten) cognitieve (waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie spellen) en sociaal emotionele (gesprekken over gevoelens, waarden/normen, inleven, zelfvertrouwen, conflicten oplossen maar ook stimuleren in persoonlijke ontwikkeling) vaardigheden.

Visie

De Huiskamer van Enkhuizen wil uitgroeien tot een organisatie die op zeven dagen per week een passend aanbod kan bieden aan de cliënten binnen de 7 West-Friese gemeenten.

Onze kernwaarden

De Huiskamer van Enkhuizen herkent zich volledig in onderstaande kernwaarden;

  • Betrokken; de medewerkers van de Huiskamer van Enkhuizen zijn betrokken bij de cliënten hetgeen zich uit in het feit dat de ondersteuning verder gaat dan de begeleiding tijdens de aanwezigheid van de cliënt. De Huiskamer van Enkhuizen richt zich ook op de mantelzorger(s) waarbij er veel overlegd wordt en er een vinger aan de pols wordt gehouden met betrekking tot het welbevinden van de betrokkenen.
  • Samen; samen is niet alleen. Door samen te zijn in De Huiskamer van Enkhuizen voelen de cliënten zich gesteund en hebben zij een luisterend oor.
  • Persoonlijke benadering; Het team van De Huiskamer van Enkhuizen bestaat uit 1 eigenaar samen met vrijwilligers en medewerkers die dagelijks de cliënten begeleiden. Hierdoor kennen zij de cliënten heel goed en kunnen zij goed inspelen op hun individuele wensen en behoefte.
  • Professioneel; De medewerkers van De Huiskamer van Enkhuizen hebben ruime ervaring in het werken met de doelgroep. Inmiddels is De Huiskamer van Enkhuizen HKZ gecertificeerd, hierdoor beschikken zij over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee zij de kwaliteit bewaken en verder ontwikkelen.