Missie

De Huiskamer van Enkhuizen wil met kleinschalige, belevenisgerichte dagbesteding en zorg een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van onze cliënten. Naast onze dagbesteding zetten wij ons in voor thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Wij richten ons op kwetsbare cliënten vanaf 45 jaar. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat.

Veel ouderen blijven langer thuis wonen of zijn minder mobiel, waardoor zij veel thuis zijn. Het netwerk van mantelzorgers is klein en/of woont niet in de buurt om dagelijks bij de cliënt langs te gaan. Hierdoor voelen de cliënten zich vaak alleen en raken hierdoor in een isolement. Door cliënten een aantal dagen deel te laten nemen aan dagbesteding komen zij in aanraking met anderen wat bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt eigen regie houdt en daar waar mogelijk gestimuleerd wordt. 

De groep bestaat maximaal uit 15 cliënten per locatie. Hierdoor voelen cliënten met eenzaamheid, geheugenproblemen en een lichamelijke beperking zich direct veilig. De cliënten en begeleiders kennen elkaar door en door en zo ontstaat er echt een hechte band. Cliënten krijgen de ruimte om zichzelf te zijn waardoor de cliënt zich gerespecteerd voelt. De cliënten krijgen veel persoonlijke aandacht en de geboden regelmaat en structuur biedt hen houvast. Doordat de cliënt een aantal dagdelen van huis is, wordt de mantelzorger ontlast en kan hierdoor de zorg thuis aan de cliënt langer aan.

Tijdens de dagbesteding kunnen de cliënten kiezen uit een wisselend aanbod van fysieke (wandelen, fietsen of sporten), cognitieve (waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie spellen) en sociaal emotionele (gesprekken over gevoelens, waarden/normen, inleven, zelfvertrouwen, conflicten oplossen maar ook stimuleren in persoonlijke ontwikkeling) activiteiten.

Visie

De Huiskamer van Enkhuizen is uitgegroeid tot een kleinschalige zorgorganisatie die alle facetten van zorg aanbiedt.

Onze kernwaarden

De Huiskamer van Enkhuizen herkent zich volledig in onderstaande kernwaarden;

  • Betrokken; de medewerkers van de Huiskamer van Enkhuizen zijn betrokken bij de cliënten. Dit uit zich in het feit dat de ondersteuning verder gaat dan de begeleiding tijdens de aanwezigheid van de cliënt. De Huiskamer van Enkhuizen richt zich ook op de mantelzorger(s), waarbij er veel overlegd wordt en er een vinger aan de pols wordt gehouden met betrekking tot het welbevinden van de betrokkenen.
  • Samen; samen is niet alleen. Door samen te zijn in De Huiskamer van Enkhuizen en De Huiskamer in Medemblik voelen de cliënten zich gesteund, gezien en gehoord.
  • Persoonlijke benadering: Het team van De Huiskamer bestaat uit 1 eigenaar die samen met zorgcoördinatoren, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires dagelijks de cliënten begeleiden. Hierdoor kennen zij de cliënten heel goed en kunnen zij goed inspelen op hun individuele wensen en behoeften.
  • Professioneel: De medewerkers van De Huiskamer hebben ruime ervaring in het werken met de doelgroep. Inmiddels is De Huiskamer van Enkhuizen ISO gecertificeerd. Hierdoor beschikken we over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we de kwaliteit bewaken en verder ontwikkelen.