Missie

De Huiskamer van Enkhuizen wil met van kleinschalige, belevenisgerichte dagbesteding  een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van onze cliënten. Naast onze dagbesteding, bieden wij hen thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. We richten ons op kwetsbare cliënten vanaf 45 jaar. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat.

Veel ouderen blijven langer thuis wonen en/of zijn minder mobiel, waardoor zij veel thuis zijn. Het netwerk van mantelzorgers is klein en/of woont niet dichtbij genoeg om dagelijks even langs te gaan. Hierdoor voelen de cliënten zich vaak alleen of raken zelfs in een isolement. Door cliënten een aantal dagen deel te laten nemen aan dagbesteding, komen zij in aanraking met anderen. Dit draagt bij aan het algeheel welbevinden van de cliënt. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt zelf de regie houdt en daar waar mogelijk gestimuleerd wordt om ‘in beweging’ te komen. 

De groep bestaat uit maximaal 15 cliënten per dag, per locatie. Hierdoor voelen cliënten met eenzaamheid, geheugenproblemen en een lichamelijke beperking zich direct veilig. De cliënten en begeleiders kennen elkaar door en door en zo ontstaat er echt een hechte band. Cliënten krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, waardoor de cliënt zich gerespecteerd voelt. De cliënten krijgen veel persoonlijke aandacht en de geboden regelmaat en structuur bieden hen houvast. Doordat de cliënt een aantal dagdelen van huis is wordt de mantelzorger ontlast en kan hierdoor de zorg thuis aan de cliënt langer aan.

Binnen de dagbesteding krijgen de cliënten een wisselend aanbod van activiteiten die de fysieke (wandelen, fietsen of sporten), cognitieve (waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratiespellen) en sociaal emotionele (gesprekken over gevoelens, waarden/normen, inleven, zelfvertrouwen, conflicten oplossen, maar ook stimuleren in persoonlijke ontwikkeling) vaardigheden stimuleren. 

Visie

De Huiskamer van Enkhuizen is uitgegroeid tot een kleinschalige zorgorganisatie die alle facetten van zorg aanbied.

Onze kernwaarden

De Huiskamer van Enkhuizen herkent zich volledig in onderstaande kernwaarden;

  • Betrokken; de medewerkers van de Huiskamer van Enkhuizen zijn betrokken bij de cliënten. Dit uit zich in het feit dat de ondersteuning verder gaat dan de begeleiding tijdens de aanwezigheid van de cliënt. De Huiskamer van Enkhuizen richt zich ook op de mantelzorger(s), waarbij er veel overlegd wordt en er een vinger aan de pols wordt gehouden met betrekking tot het welbevinden van de betrokkenen.
  • Samen; samen is niet alleen. Door samen te zijn in De Huiskamer van Enkhuizen en De Huiskamer in Medemblik voelen de cliënten zich gesteund, gezien en gehoord.
  • Persoonlijke benadering; Het team van De Huiskamer van Enkhuizen bestaat uit 1 eigenaar die samen met vrijwilligers en betaalde professionals dagelijks de cliënten begeleidt. Hierdoor kennen we de cliënten heel goed en kunnen we inspelen op hun individuele wensen en behoeften.
  • Professioneel; De medewerkers van De Huiskamer van Enkhuizen hebben ruime ervaring in het werken met de doelgroep. Inmiddels is De Huiskamer van Enkhuizen HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat we beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we de kwaliteit bewaken en verder ontwikkelen.