Medezeggenschap

De Huiskamer van Enkhuizen hecht grote waarde aan de stem van de eigen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarom hebben we de medezeggenschap op verschillende niveaus binnen de eigen organisatie vormgegeven. De output van deze medezeggenschap wordt vertaald naar verbeteracties en opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag. In procedure 7 worden de verschillende niveaus kort besproken.

Download Procedure 7: Medezeggenschap. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van alle cliënten behartigt. De raad levert gevraagd en ongevraagd bijdragen aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg binnen De Huiskamer van Enkhuizen en De Huiskamer in Medemblik. 

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van beleid en zorgkwaliteit nauwlettend. Ze denkt mee met het bestuur van De Huiskamers en is de verbindende factor tussen de cliënten en de organisatie. 

In de cliëntenraad zitten cliënten en hun familieleden of anderen met affiniteit met de zorg. Wilt u ook plaatsnemen in de cliëntenraad en zo bijdragen aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening van De Huiskamers? Neem dan contact op met Marjan via 0228 554 754.