Medezeggenschap

De Huiskamer van Enkhuizen hecht grote waarde aan de stem van de eigen cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarom hebben we de medezeggenschap op verschillende niveaus binnen de eigen organisatie vormgegeven. De output van deze medezeggenschap wordt vertaald naar verbeteracties en opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag. In procedure 7 worden de verschillende niveaus kort besproken.

Download Procedure 7: Medezeggenschap.