Uitsluitingscriteria

 1. Doel

Het beschrijven van de criteria waarop bepaald wordt of De Huiskamer van Enkhuizen of de Huiskamer in Medemblik zorg kan verlenen aan cliënt.

 1. Reikwijdte

Deze procedure is van toepassing binnen De Huiskamer van Enkhuizen en de Huiskamer in Medemblik.

 1. Verantwoordelijkheden

 3.1.    De directie is verantwoordelijk voor het toezien op het feit dat:

Deze criteria bekend zijn bij iedereen werkzaam binnen de organisatie en dat er juist gehandeld wordt indien de cliënt reeds geplaatst is.

 1. Werkwijze

4.1.    Indien onderstaande criteria tot uiting komen nadat plaatsing heeft plaats gevonden beoordeelt de directie of dit een gegronde reden is  tot weigering zorg.

4.2.    De directie maakt om te komen tot een juiste beoordeling gebruik van hoor en wederhoor.

4.3.    Na dit gesprek stuurt de directie een schriftelijke bevestiging naar cliënt en/of naar diens vertegenwoordiger en archiveert deze.

 1. Criteria

5.1.    Gezien het open karakter van onze organisatie kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden, hierom hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria;

 • Cliënten die kampen met sterke zelfdodings-neigingen.
 • Cliënten die verslaafd zijn aan drugs.
 • Cliënten met zware psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist.
 • Cliënten die psychotisch zijn.
 • Cliënten die kampen met agressie problematiek.
 • Intimiderend gedrag van cliënt en/ of naaste(n).
 • De Huiskamer van Enkhuizen en de Huiskamer in Medemblik kunnen geen cliënten opvangen die wegloopgedrag vertonen.

5.2.    Vrijheidsbeperkende maatregelen

Onder de term ‘vrijheidsbeperking’ of vrijheidsbeperkende maatregelen wordt onder andere verstaan: fixatie, afzondering in daarvoor bestemde ruimte, afzondering in brede zin (uit woonkamer gezet, in slaapkamer), afsluiten locatie, psychofarmaca, gedwongen vocht/voeding, diepe stoel, gebruik tafelblad voor stoel, fysieke fixatie, bedhekken, slaapkamerdeur sensor, belmat, cameratoezicht, uitluistersysteem, sommige beschermende kleding/materialen, hansop, verpleegdeken, beperking omgang met anderen, beperkt gebruik van telefoon/internet, (onnodig) beperken privacy of beperken bezoek.

Binnen De Huiskamer van Enkhuizen en de Huiskamer in Medemblik worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast.

Cliënten waarbij overige vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn, kunnen geen gebruik maken van het aanbod van De Huiskamer van Enkhuizen en de Huiskamer in Medemblik.